Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor de website: https://www.150jaartram.be en aanverwante domeinen.
 
Uitgebaat door: Meta vzw, Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE0899.881.272. 
 
Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. Meta vzw houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.
 
1. Verwerking van persoonsgegevens
 
Uw persoonsgegevens worden door Meta vzw verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, klantenservice, facturatie & versturen van infobrieven.
Meta vzw streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang. 
 
2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden
 
Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier en/of het gratis offerte-aanvraagformulier. 
 
3. Verstrekking aan derden

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Om er voor te zorgen dat we de nodige contractvoorwaarden kunnen garanderen (o.a. fabrieksgaranties), moeten we u gegevens delen met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn en dus een gerechtvaardigd belang vertegenwoordigen. 
Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.
Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 
Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.
 
4. Bewaarperiode
 
Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 
 Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  
 
5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 
 
U heeft ten allen tijde recht:
op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens
op correctie van uw persoonsgegevens
op vergetelheid van uw persoonsgegevens
op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 
Dit kan u zelfstandig doen via een link die zich onderaan de contactpagina en onder elk ander in te vullen formulier bevindt. Daar dient u uw mailadres te bevestigen. Naar dit persoonlijk e-mailadres wordt automatisch een link gestuurd. Via deze link kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen en/of aanpassen en/of verwijderen. https://www.150jaartram.be/gdpr/.
 
6. Cookies
 
Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 
 
U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.
 
7. Klachten
 
Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch bereiken via mail op info@150jaartram.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.  
 
 
8. Wijzigingen
 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 27/04/2023).

 

© 2024 Meta vzw
Website by KMOSites