10% - 20% de réduction sur nos livres
Rollend Materieel Bij De Buurtspoorwegen 1885 - 1991

share:

Livres
Rollend Materieel Bij De Buurtspoorwegen 1885 - 1991

(NL)

Als we de ontwikkeling van het Buurtspoorwegvervoer door de eerste 100 jaar van zijn bestaan volgen, ontplooit zich voor ons een panorama open van vindingrijkheid, vernuft en doorzetting Zijn geschiedenis dwingt ons een rechtmatige trots af.

 

We moeten bemerken, dat het niet overdreven is te zeggen, dat die vervoermiddelen op een beslissende wijze hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van onze industrie en economie.

 

Dit boek is niet bedoeld als een studiewerk; het is een uitnodiging tot het betreden van een domein, dat belangrijk en betekenisvol is. Om het anders te zeggen: deze bundeling is bedoeld voor diegenen die, om welke reden ook, belangstelling hebben voor de evolutie op technisch gebied van het Buurtspoorwegmaterieel, vanaf zijn oorsprong in 1885 tot 1992 wanneer de NMVB in Vlaanderen de Vlaamse Vervoermaatschappij werd.

 

We hebben dit werk in een vorm gegoten, waarin door de jaren heen de vooruitgang en ontwikkeling van het rollend materieel bij de Buurtspoorwegen overschouwelijk wordt beschreven, zodoende dat aan de hand van de gegevens een ruimer inzicht, bekendheid en waardering voor het streven van onze Buurtspoorwegen kan opgebracht worden.

 

De ontwikkeling is voorgesteld via de levering in reeksen. Het is niet mogelijk om alle mutaties van het materieel tijdens zijn dienstjaren weer te geven, het is trouwens in het kader van deze bundeling van minder belang.

 

De jongste jaren heeft de autobus en spoorindustrie in ons land een opmerkelijke opgang geboekt, waardoor ze aantoont dat de eigen industrie, ook op dit gebied van autobusbouw de know-how bezit en wel degelijk kan instaan voor de productie van topmaterieel als het buitenland.

 

Vooruitlopen, is de leuze van de Buurtspoorwegen. Permanente studie en vorsing in voortdurende vernieuwing, heeft geleid tot het prachtige resultaat van de nieuwste autobussen en trams.

 

We zijn ervan overtuigd dat deze bundeling een welkome aanvulling zal zijn op de algemene geschiedenis van onze vervoermaatschappij, waarover zijzelf trouwens een uitgebreid werk publiceerde, bij de ouderen nostalgische herinneringen zal oproepen aan het verleden en aan de jongeren de ontwikkeling van bij het ontstaan zal bijdragen.

  • ISBN: 9789074760058
  • Jos Block
  • Uitgegeven door G. Blanchart & Cie, Brussel
  • 1997
  • 310 pages
  • hardcover
  • 304 mm (h) x 216 mm x 22 mm (d)
  • D/1997/0121/1
  • 1.57 kg
€ 35.00
© 2024 Meta vzw - Merci à la Ville d'Anvers
Website by KMOSites